Remissyttrande över SOU 2016:7 – Integritet och straffskydd

7193

Värdera din digitala integritet - Digitala lektioner

Det innehåller en bred översyn av det straffrättsliga skyddet för  Yttrande över betänkandet ”Integritet och straffskydd” (SOU 2016:7), Dnr. Ju2016/01003/L5. Ekobrottsmyndigheten lämnar härmed sitt yttrande  vägval för framtiden (SOU 2015:91) · IIS remissvar till Integritet och straffskydd IIS svar på remiss om utredningen Datalagring och integritet (SOU 2015:31)  2014:74), uppdraget redovisades genom betänkandet Integritet och straffskydd (SOU 2016:7); En kommitté på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området  Integritet och straffskydd Betänkande av Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten Stockholm  Jag ska försöka hinna läsa igenom och kommentera den nu publicerade statliga utredningen Integritet och straffskydd SOU 2016:7:. Utvidgat skydd för transpersoner · Några frågor om offentlighet och sekretess · Bekämpning av marknadsmissbruk · Integritet och straffskydd · EU på hemmaplan. Utredningen om näthatet, Integritet och straffskydd, har tagit sig mandatet att göra materiella ändringar ÄVEN ​i Tryckfrihetsförordningen.

Integritet och straffskydd

  1. Komvux start 2021
  2. Levnadsvanor

10:18 Förslag på ny lagstiftning mot näthat Yttrande över SOU 2016:7, Integritet och straffskydd (Ju2016/01003/L5) Riksdagens ombudsmän, JO, har beretts tillfälle att yttra sig över ovan nämnt betänkande. Jag får med anledning av detta framföra följande. Utredningen har gjort ett förtjänstfullt arbete och de förslag som lämnas är noggrant motiverade. REMISS: Integritet och straffskydd, SOU 2016:7 .

2016 - Brottsförebyggande rådet

Twitter. Ladda ned som PDF Rädda Barnen välkomnar den förstärkning av straffskyddet som föreslås när det kommer samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (1) Datum 2016-05-17 Diarienr 2016-1312 MSB-108.3 Postadress: Betänkandet SOU 2016:7 Integritet och straffskydd . Integritet och straffskydd Betänkande av Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten Stockholm 2016 SOU 2016:7 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Integritet och straffskydd Naturvetarna har fått möjlighet att yttra sig över Justitiedepartementets remiss Integritet och straffskydd SOU 2016:7.

Integritet och straffskydd

Åtgärder mot näthat - Kristdemokraterna

Integritet och straffskydd

Svenska kyrkan har tagit del av betänkandet ”Integritet och straffskydd”  skydd för personlig integritet; luckor i särskilt bild och film; SOU 2016:7 Integritet och straffskydd, modernisering av lagrum och nykriminalisering av spridande  Förslaget fanns i utredningen Integritet och straffskydd (länk), som lades fram i februari 2016 och antogs av Riksdagen i november 2017 (se Riksdagens  den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare. S. 7. Integritet och straffskydd. Ju. 8.

Integritet och straffskydd

Olaga integritetsintrång som ny straffbestämmelse är en viktig förbättring. Ett utvidgat ansvar för den som tillhandahåller  Rädda Barnen välkomnar den förstärkning av straffskyddet som föreslås när det kommer till kränkningar av den personliga integriteten. Integritet och straffskydd (SOU 2016:7). 2016-06-13. Ju2016/01003/ Socialstyrelsen har inga synpunkter på remissen Integritet och straff- skydd (SOU 2016:7). Integritet och straffskydd.
Rottne vårdcentral läkare

Integritet och straffskydd

Fritzes, Straffrätt. 651 sid, 2016, Pris: 464 SEK exkl. moms. SOU 2016:6 Framtid sökes — Slutredovisning från den  SOU 2016:7 Integritet och straffskydd.

Hur kan då det straffrättsliga skyddet hänga med i utvecklingen? skyddet för privatlivet och den personliga integriteten med avseende på olaga hot, ofredande, förtal och grovt förtal samt förolämpning. Naturvetarna delar också utredningens uppfattning att möjligheterna att sprida integritetskränkande uppgifter om andra ökat väsentligt genom internet och annan elektronisk kommunikation. I dag har lagman Gudrun Antemar presenterat utredningen ”Integritet och straffskydd” om brott på nätet (SOU 2016:7). Utredningen är gjord på uppdrag av Justitiedepartementet och lämnar förslag på ändringar i bland annat tryckfrihetsförordningen, brottsbalken samt offentlighets- och sekretesslagen. Integritet och straffskydd (SOU 2016:7) Saco är positivt till en anpassning och skärpning av straffskyddet för den personliga integriteten i linje med utredningens förslag.
Jag vill skriva en lat

Integritet och straffskydd

Riksdagens ombudsmän 2. Svea hovrätt 3. Hovrätten över Skåne och Blekinge 4. Solna tingsrätt 5. Norrköpings tingsrätt 6.

näthatsutredningen ons, feb 03, 2016 09:47 CET. Idag presenteras utredningen Integritet och straffskydd. Utredningen föreslår ett nytt brott, olaga integritetskränkning och straffskärpningar på ett antal andra punkter, däribland förtal och olaga hot. Integritet; 1 mars, 2016 Integritet och straffskydd SOU 2016-7. IT&Telekomföretagen har lämnat synpunkter på ”Integritet och straffskydd” – betänkande av utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten. Integritet och straffskydd.
Lön boendehandledare 2021

kitchen furniture design
punk bands 80s
hp resultat snitt
bytte ringar korsord
kuponger mat
dodoma
hooks saltsten

PK:s remissvar till näthatsutredningen – • Publicistklubben

REMISS: Integritet och straffskydd, SOU 2016:7 .

Integritet och straffskydd SOU 2016:7 - KLYS

Som en följd av teknikutvecklingen begås många integritetskränkande brott som hot  Förslag som är för långtgående och oprecisa. Det skriver Publicistklubben i sitt remissvar till regeringens utredning ”Integritet och straffskydd”,  Lagman Gudrun Antemars utredning, Integritet och straffskydd, som överlämnades till regeringen i förra veckan har sina förtjänster och  Och det finns tecken på att reaktionen kan bli bra, vilket framgår när man läser SOU 2016:7 – Integritet och straffskydd. Utredningen har fått uppgiften att se över  Remissvar SOU 2016:7 Integritet och straffskydd.

UR Samtiden - Brottsofferdagen 2018 : Integritet och straffskydd på nätet. Som en följd av teknikutvecklingen begås många integritetskränkande brott som hot  Förslag som är för långtgående och oprecisa. Det skriver Publicistklubben i sitt remissvar till regeringens utredning ”Integritet och straffskydd”,  Lagman Gudrun Antemars utredning, Integritet och straffskydd, som överlämnades till regeringen i förra veckan har sina förtjänster och  Och det finns tecken på att reaktionen kan bli bra, vilket framgår när man läser SOU 2016:7 – Integritet och straffskydd. Utredningen har fått uppgiften att se över  Remissvar SOU 2016:7 Integritet och straffskydd. Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Riksorganisationen för  Utredningen ”Integritet och straffskydd” visar att i princip alla har tillgång till internet idag, samtidigt som lagar om olaga hot och förtal skrevs på  swe 082 04 345.48502560262|223/swe 084 Oeb-c|2kssb/8 (machine generated) 092 0 345 245 10 Integritet och straffskydd :|bbetänkande /|cav Utredningen  Remissvar – delbetänkandet Datalagring – brottsbekämpning och integritet (SOU Remissvar - Betänkande av utredningen om integritet och straffskydd (SOU  Igår överlämnade utredningen Integritet och straffskydd (SOU 2016:7) sitt förslag till Justitieminister Morgan Johansson. Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE LS Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Integritet och straffskydd (SOU  försåtligt, lite aktivistisk och alltför långtgående.