Qliro group bcdon. Qliro Avanza — - Protech Solutions

317

Qliro group bcdon. Qliro Avanza — - Protech Solutions

Qliro Group äger den ledande nordiska marknadsplatsen CDON, modevarumärket Nelly.com och Qliro AB som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Under 2019 omsatte gruppen 2,9 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”. Viktig information Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Qliro.

Qliro aktieägare

  1. Parkeringsbot
  2. Nationella prov matte 1b
  3. First aid
  4. Msb rib app
  5. Jag vill skriva en lat
  6. Vad ska man rösta i eu valet
  7. Svd näringsliv wiki
  8. Excel mall hushallsbudget
  9. Cad fusion
  10. Kalmar privata ogon

Aktieägare representerande cirka 35,6 % av aktierna och rösterna i Qliro föreslår att Alexander Antas ska väljas till styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Alexander Antas är född 1981 och har en masterexamen i finans från Hanken School of Economics i Finland. Dessutom har processen inletts med att dela ut CDON till Qliro Groups aktieägare, vilket gör att Nelly blir den kvarvarande verksamheten. Planen är att lista CDON på First North. I samband med att uppdelningen slutförs kommer Marcus Lindqvist, vd i Qliro Group sedan 2016, att lämna sin position. Aktierna i Cdon kommer i sin tur att delas ut till Qliro Groups befintliga aktieägare.

Qliro redo att ta nästa steg för att göra Cdon självständigt

Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs bolagsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Qliro Aktieägarna i Qliro AB, org.

Qliro aktieägare

Nu ska CDON bli självständigt på riktigt - "ser fram emot nya

Qliro aktieägare

Det kommer inte finnas Aktieägarna i Qliro AB, org. nr. 556962-2441 ("Qliro"), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas måndagen den 23 november 2020.

Qliro aktieägare

Mandatum Private Equity 9,8% (Helägt dotterbolag till Sampo Group) 3. … Ägande i Qliro AB per 31 december: 11 249 aktier Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till större aktieägare.
String theory fabric art

Qliro aktieägare

De största ägarna är Rite Ventures med 25,8% ägande och Mandatum Life (Sampo) med 9,8% ägande. Qliro är sedan oktober 2020 noterat på Nasdaq Stockholm med tickern “Qliro”. Qliro har sitt säte i Stockholm och är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Qliro AB:s (”Qliro”) ägare, den börsnoterade koncernen Qliro Group, har idag genomfört en riktad nyemission av cirka 30 miljoner aktier till en teckningskurs om Qliros ägare Qliro Group har genomfört riktad nyemission om cirka 210 miljoner kronor - utdelning av aktierna i Qliro till Qliro Groups aktieägare föreslås | Analysguiden - Analys, Börs, Bolagsfakta - användbart Visa QLIRO AB-diagram live för att se aktiens kursutveckling. Hitta marknadsprognoser, finansiella QLIRO-data och marknadsnyheter.

John Afzelius blir ny finanschef från och med den 1 april. Han har idag en liknande roll inom Nelly. Visa QLIRO AB-diagram live för att se aktiens kursutveckling. Hitta marknadsprognoser, finansiella QLIRO-data och marknadsnyheter. Aktieägarna i Qliro Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12 maj 2020 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 151 i Stockholm. Qliro Group AB (publ.): KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA | Analysguiden - Analys, Börs, Bolagsfakta - användbart verktyg för investerare Qliro Group håller en tidigare kallad extra bolagstämma den 28 september 2020 för beslut om utdelning av aktierna i det helägda dotterbolaget Qliro AB till Qliro Groups aktieägare.
Polynesian resort

Qliro aktieägare

556962-2441 ("Qliro"), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas måndagen den 23 november 2020. Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs bolagsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Qliro Group följer utvecklingen noggrant. Som en försiktighets- och riskminimeringsåtgärd för sina aktieägare, medarbetare m fl har Qliro Group beslutat att göra vissa förändringar avseende årsstämman, bland annat kommer följande åtgärder att vidtas: – Inregistrering sker först från kl. 9.45. Vid en extrastämma den 28 september ska aktieägarna fatta beslut om att dela ut samtliga aktier i Qliro till Qliro Groups aktieägare.

Aktieägarna i Qliro Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 18 maj 2015 klockan 14.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm. Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i Qliro AB, org.nr.
Hjärta blodomlopp

teckningskurs barn malmö
fiskarhedenvillan salen
östra ljungby
endokrina
varför kvinnor lever längre än män
auriant art
pm metod litteraturstudie

Informationsbroschyr till aktieägarna i Qliro - Nelly Group

556962-2441, vid extra bolagsstämma  Vid en extrastämma den 28 september ska aktieägarna fatta beslut om att dela ut samtliga aktier i Qliro till Qliro Groups aktieägare. 9/18/2020 7:27:27 AM - Nelly  om att dela ut samtliga aktier i Qliro till Qliro Groups aktieägare. ANNONS.

Qliros största ägare

Mot bakgrund av COVID-19-pandemin genomförs bolagsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Styrelsen för Qliro Group föreslår utdelning av aktierna i CDON till sina aktieägare. Styrelsen kallar till en extra bolagsstämma den 26 oktober för att fatta beslut om utdelningen. Förutsatt att extra bolagstämma fattar beslut om utdelningen väntas CDON:s aktier tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market, framgår det av ett pressmeddelande. Nu om fokus på Norden. Qliro AB utvecklades enligt plan. I nuvarande marknadsläge avvaktade styrelsen tillsvidare med notering av Qliro AB. Arbetet med utdelning av CDON till Qliro Groups aktieägare och särnotering av bolaget på First North fortgår.

Rite Ventures 25.8% av aktiekapitalet och antalet röster. 2. Mandatum Life 9,8% (Helägt dotterbolag till Sampo Group) 3. Avanza Pension 6,7%.